Vytisknout tuto stránku

Webinář "Aby škola byla místem, kam se těšíme, aneb jak se na školu dobře připravit"

Chcete přirozeně podpořit rozvoj dítěte? Co by předškolák nebo předškolačka měli umět před nástupem do školy? A jak je připravit, aby se do školy těšili?

O tom si budeme povídat s uznávanou lektorkou:
Mgr. Jiřina Bednářovou

Také řešíte podobné otázky? Jak poznám, že je moje dítě připravené na školní docházku? Co všechno by mělo umět? Jak s ním nejlépe pracovat, aby nástup do školy dobře zvládlo?

O čem si budeme povídat?

Zahájení školní docházky je mimořádnou událostí v životě dítěte a jeho rodiny, je završením dosavadního v ývoje a vstupem do nové životní etapy. Budeme si povídat, jak pomoci dítěti dobře novou životní roli zvládnout tak, aby se škola stala místem radostného poznávání. Nedílnou součástí povídání bude i to, jak podpořit úspěšné osvojování základních školních dovedností. Dotkneme se předpokladů pro čtení, psaní, počítání. Budeme se zabývat podporou jejich rozvoje i zjištěním, zda dítě je na tyto školní dovednosti připraveno ve všech oblastech, kterými jsou:

grafomotorika, vizuomotorika, řeč
sluchové vnímání
zrakové vnímání
vnímání prostoru
vnímání času
základní matematické představy

Povídání zároveň zevrubně poukazuje na náměty aktivit určených pro stimulaci sledovaných schopností a dovedností. Součástí kurzu jsou elektronické materiály - shrnutí jednotlivých témat, přehled schopností a dovedností důležitých pro zahájení školní docházky.

 
Termín: 05. 10. 2021
Čas:      17:00 - 20:00 hod.
Jak:      online prostřednictvím komunikační platformy Google Meet (přihlášení účastníci se budou moci ptát na dotazy prostřednictvím chatu, dotazy budou průběžně během přenosu zodpovězeny)

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová

Webináře vede zkušená lektorka, Mgr. Jiřina Bednářová speciální pedagožka, metodička a školitelka. Autorka metodik pro pedagogy a rodiče, pracovních listů a metodických materiálů pro děti předškolního a školního věku. Působí v akreditovaných programech Pedagogicko-psychologické poradny Brno, Národního pedagogického institutu, DYS-centrum Praha, Edupraxe, SVČ Lužánky a dalších.

Cílová skupina: rodiče, zákonní zástupci dětí z území SO ORP Děčín (babičky a dědečkové, tetičky a strýčkové, pedagogové, atd.)

Odkaz na přihlášení:

 
Přihlašovací formulář vyplňte nejpozději do 3. 10. 2021 do 23:59 hodin, pak bude formulář uzavřen.
Bez přihlášení neobdržíte přístup k přímému přenosu. Přístup k přenosu vám bude zaslán na vaší e-mailovou adresu.
 
Účast na webináři je zdarma, náklady jsou hrazeny z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín, č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611
 
 

Naposledy změněno pátek, 24 září 2021 06:49