INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

Inkluzivní vzdělávání nebo-li inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy, která na to však musí být patřičně připravena.

V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti.

Na školu, která je inkluzivní, jsou kladeny vyšší nároky díky složení jejich žáků. Jedná se především o uzpůsobení prostředí, pomůcek, využívání asistentů či interních nebo externích odborníků a péči o duševní zdraví všech žáků i učitelů.

Mnoho základních škol v České republice již vzdělává společně žáky se zdravotním postižením, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti. Doposud jim však chyběla finanční podpora státu, aby mohly na školách vzniknout školní poradenská pracoviště a ve třídách společně s učiteli pracovali i asistenti. Práce bez těchto podpůrných opatření byla velmi náročná a ne vždy se proto dařila.

V současné době dochází ke změnám. Stát si uvědomuje důležitost vzdělání všech občanů žijících v ČR bez rozdílu a hledá cesty, jak školám zajistit finanční podporu na vznik podpůrných opatření. Jednou z těchto cest jsou vyhlášené projekty v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání (dále jen OP VVV).

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...