INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

 • Projekt Škola pro všechny II síťuje 10 základních a 9 mateřských škol ve městě Děčín s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků, snižovat nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí a žáků prostřednictvím systematického vedení škol a pedagogů na území města, které je výrazně ovlivněno přítomností sociálně vyloučených lokalit. Podpora je směřována pracovníkům škol, dětem a žákům, zaměstnancům veřejné správy a rodičům..
 • Cílem projektu je udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu a předškolnímu vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín (10 ZŠ a 9 MŠ). Jedná se o upevnění a systematické rozšíření proinkluzivních opatření a kariérového poradenství. Usilujeme o zlepšení práce s dětmi, které pocházejí ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí, též o zlepšení práce s rodiči dětí jak z takto znevýhodněného prostředí, tak i s rodiči majority, u nichž je potřeba pracovat s jejich předsudky. Projekt cílí na děti a žáky všech zúčastněných škol, jejich pedagogický personál, na vedení škol, na samosprávu města i na rodiče.

Na tyto cíle navazují další cíle:

 • Upevnění a systematické rozšíření kompetencí pozic koordinátora inkluze a kariérového poradce na ZŠ.
 • Upevnění a systematické rozšíření platforem pro sdílení dobré praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání a kariérového poradenství. Zavedení nové platformy pro školní asistenty.
 • Zajištění agendy inkluzivního vzdělávání v rámci samosprávy. Komplexní systematická práce se školami ze strany města v oblasti inkluzivního vzdělávání. Vytvoření úředníka-odborníka.
 • Zavedení pozice školního asistenta.
 • Zlepšení a neustálý rozvoj práce s dětmi a žáky s potřebou podpůrných opatření, zejména s dětmi a žáky ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí.
 • Zlepšení práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření, zejména s dětmi ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, na MŠ.
 • Usnadnění přechodu dětí a žáků mezi jednotlivými stupni vzdělávání.
 • Zlepšení spolupráce s rodiči.
 • Snížení školní neúspěšnosti u dětí a žáků.
 • Vyrovnání příležitostí dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření.
 • Zlepšení vzdělávací politiky směrem k podpoře inkluzivního vzdělávání ze strany obce.

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...