INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu). V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Chci vědět více...

Pracovníci ve školství

Asistent pedagoga je podle § 2 tohoto zákona pedagogický pracovník. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je začleněn žák (nebo žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami.

Chci vědět více...

Výjezdní zasedání ředitelů škol

Ve dnech 4. a 5. 11 2021 se v rámci projektu Škola pro všechny II a ve spolupráci s projektem Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín, konalo dvoudenní výjezdní zasedání ředitelů škol a školských zařízení nejen z Děčína, ale v rámci ORP Děčín. V krásném prostředí Resortu U Fořta na Mezní Louce byla pro účastníky připravena řada přednášek zkušených lektorů. Sérii přednášek zahájil Mgr. Jiří Hruška se svým pestrým popisem různých pohledů na hodnocení žáků v základním školství. S velkým úspěchem se také setkalo vystoupení Mgr. Bc. Martina Kaftana na téma „Agrese a šikana ve školní praxi“. Bohatou diskuzi spustila přednáška, zaměstnance ministerstva školství, Mgr. Jana Jiterského o připravovaných úpravách Rámcově vzdělávacích programů (RVP). Dvoudenní sérii seminářů zakončila Mgr. Irena Koťátková s příspěvkem "Jak na projekty ve škole, aneb, jak se vyvarovat častým chybám". V průběhu společného setkání zároveň docházelo ke sdílení dobré praxe.

Naposledy změněno úterý, 07 prosinec 2021 13:15

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

Inkluze je proces hledání

Inkluze je pro mě nikdy nekončící proces hledání, ve kterém je odlišnost něco naprosto samozřejmého.

Ing. Michal Slavík, Ph.D.

Školy neposkytují jen vzdělávání

„Školy neposkytují jen vzdělávání, ale jsou institucemi výchovně vzdělávacími. Zdůrazňuji „výchovně“. Proto výchova ke zdravé nexenofobní společnosti, jejíž mikrosociálním obrazem jsou právě školy, mi přijde v této chvíli jako nejzásadnější pozitivum inkluze. Tím dalším je legislativní ukotvení práva na finanční prostředky umožňující relevantní společné vzdělávání.“

Mgr. Roman Stružinský, ředitel speciální ZŠ

Mateřská škola

Pokud škola důvěřuje myšlence společného vzdělávání a pedagogy ředitel podporuje je hledání podpory pro žáky i učitele v takové atmosféře snazší. .

Jana Krátká, učitelka v MŠ