INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu). V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Chci vědět více...

Pracovníci ve školství

Asistent pedagoga je podle § 2 tohoto zákona pedagogický pracovník. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je začleněn žák (nebo žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami.

Chci vědět více...

Vážení rodiče, pedagogové, žáci,

ráda bych Vám všem na prahu nového školního roku popřála hodně elánu, pevné nervy a hodně síly při zdolávání nelehkých úkolů, které na Vás ve školních lavicích zase čekají.

Letošní září bude zároveň i v určitém smyslu přelomové. Školský zákon přináší nové úpravy a ukládá všem základním školám tzv. inkluzi, což je praxe zařazování všech dětí do běžné školy. V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, děti cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti. Tato situace není pro mnoho škol ničím novým. I děčínské školy vzdělávají ve společných třídách žáky se zdravotním postižením, nadané, děti cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti, ale doposud chyběla účinná finanční podpora ze strany státu. Jedním z nástrojů, jak vytvořit účinná podpůrná opatření, jsou vyhlášené evropské projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Město Děčín se rozhodlo využít výzvy č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání a komplexně a systematicky pomoci řešit situaci na městských základních školách. Odbory magistrátu spolu se samotnými řediteli škol vypracovaly projekt Inkluze do škol, který síťuje všechny městem zřizované základní školy a který v obrovské konkurenci uspěl. Díky tomuto unikátnímu projektu vzniknou na děčínských školách školní poradenská pracoviště, která budou tvořena koordinátorem inkluze, výchovným poradcem, školním metodikem prevence a především školním psychologem. K tomu přibudou ještě dva školní asistenti, kteří budou pomáhat především pedagogům v prvních ročnících. Pedagogickým i vedoucím pracovníkům škol bude poskytnuta metodická podpora, řada školení, která bude zajišťovat organizace Člověk v tísni, a prostor pro sdílení dobré praxe.

Jsem ráda, že se přes počáteční obavy, zda vůbec budeme schopni zajistit odborníky v takové míře, všechny přípravné kroky zdařily a my můžeme vstoupit do nesnadného reformního kroku, kterým inkluze beze sporu je, připraveni. Abychom obsadili všechny potřebné pozice, získali jsme například psycholožku až z Košic. Bereme tento úkol vážně a pevně věřím, že díky sdílení zkušeností mezi jednotlivými školami se podaří, aby se školní vzdělávací proces posunul zase o krok dál.

Ještě jednou přeji hodně úspěchů v novém školním roce 2016 – 2017.

Hana Cermonová, náměstkyně primátorky města Děčín

Strana 13 z 13

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

Inkluze je proces hledání

Inkluze je pro mě nikdy nekončící proces hledání, ve kterém je odlišnost něco naprosto samozřejmého.

Ing. Michal Slavík, Ph.D.

Školy neposkytují jen vzdělávání

„Školy neposkytují jen vzdělávání, ale jsou institucemi výchovně vzdělávacími. Zdůrazňuji „výchovně“. Proto výchova ke zdravé nexenofobní společnosti, jejíž mikrosociálním obrazem jsou právě školy, mi přijde v této chvíli jako nejzásadnější pozitivum inkluze. Tím dalším je legislativní ukotvení práva na finanční prostředky umožňující relevantní společné vzdělávání.“

Mgr. Roman Stružinský, ředitel speciální ZŠ

Mateřská škola

Pokud škola důvěřuje myšlence společného vzdělávání a pedagogy ředitel podporuje je hledání podpory pro žáky i učitele v takové atmosféře snazší. .

Jana Krátká, učitelka v MŠ