INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu). V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Chci vědět více...

Pracovníci ve školství

Asistent pedagoga je podle § 2 tohoto zákona pedagogický pracovník. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je začleněn žák (nebo žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami.

Chci vědět více...

V rámci realizace projektu ,,Inkluze do škol‘‘ reg. č. CZ.02.3.61/0.0/15_007/0000215, financovaného prostřednictvím OP VVV z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, pořádá Statutární město Děčín konferenci „Projektová podpora inkluzivního vzdělávání“. Konference je určena pro odbornou i laickou veřejnost, na konferenci je ovšem nutné se přihlásit.

Termín konání:

Středa 20. března 2019

Časový harmonogram:

  1. 3. 2019

08:30 – 09:00:   prezence

09:00 – 09:15:   zahájení konference

09:15 – 10:30:   Mgr. Zdeněk Svoboda, „Průběh a výsledky procesu pilotního ověřování pozice koordinátor Inkluze ve školách“

10:30 – 11:00:   coffee break

11:00 – 12:30:   PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D., „Vybrané mechanismy a podpory rozvoje proinkluzivních kompetencí pedagogů.“

12:30 – 13:30:   pauza na oběd

13:30 – 14:30:   Mgr. Marie Gottfriedová, „Škola dnes – jaká by měla být?“

14:30 – 15:00:   coffee break

15:00 – 16:00:   Mgr. Anna Zemanová, „Podpora inkluzvního vzdělávání ze strany obce“

16:00 – 16:30:   coffee break

16:30 – 18:00:   diskuze

Místo konání:

Zámek Děčín, příspěvková organizace statutárního města Děčína, Dlouhá jízda 1254 , 405 02 Děčín 1

Rezervace a cena:

Účast na konferenci je zcela zdarma (včetně stravy). Svoji účast, prosím, nahlašte nejpozději do 8. 3. 2019 do 15:00 na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Dva roky projektu Inkluze do škol

Projekt Inkluze do škol, který je financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, běží na děčínských školách již druhý školní rok. Projektem město pružně zareagovalo na změny školského zákona o inkluzivním vzdělávání a pomohlo svým školám lépe a rychleji se přizpůsobit novým podmínkám, které stát stanovil.

Během posledních dvou školních let na všech jedenácti základních školách v Děčíně bylo zřízeno školní poradenské pracoviště, které díky projektu zahrnuje pozice nejen výchovného poradce a metodika prevence, ale též školního psychologa a koordinátora inkluze. Koordinátor inkluze, jako člověk, který spravuje agendu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a metodicky vede pedagogický sbor, se vzhledem k účinnosti nového školského zákona ukázal jako pozice na školách velmi přínosná, ba dokonce nutná. Mnohé školy neměly do této doby ani zkušenost s působením pozice školního psychologa, přičemž i tato pozice se dnes jeví jako podstatná součást pedagogického sboru, aby škola byla otevřená a přístupná všem dětem bez rozdílu hendikepu či vzdělávacích potřeb, ale též rodičům, kteří tvoří nedílnou součást procesu vzdělávání našich dětí.

Celé pedagogické sbory všech městem zřízených základních škol prošly školením „Jak si poradit s inkluzí“. Následně prošly pěti školeními a dvěma workshopy inkluzivní týmy, které na školách tvoří školní poradenská pracoviště. Dohromady projekt Inkluze do škol během dvou let proškolil v oblasti inkluze přibližně 370 pedagogických pracovníků a téměř 50 pedagogů prošlo více než 40 hodinami školení. Během projektu vznikly tematické pracovní skupiny, jejichž úkolem je sdílet dobrou praxi napříč všemi školami v Děčíně. Právě sdílení a předávání zkušeností je jedním ze základních přínosů projektu. Školy společně začaly spolupracovat a situace, které již jednou řešení měly, jsou jinde řešeny podobně, díky pomoci a radám, které si pedagogové i ředitelé navzájem předávají.

S dalším školním rokem od září 2018 čeká školy již jiná situace. Personální posílení škol z projektu v podobě koordinátora inkluze, školního psychologa a dvou školních asistentů bude ukončeno.  Školám bude poskytována již pouze metodická podpora, přičemž bude nadále podporováno sdílení dobré praxe, aby ředitelé škol dokázali v prostředí nového školského zákona udržet proinkluzivní prostředí a otevřenost škol již bez dotačních prostředků z projektu Inkluze do škol.

 

Mgr. Anna Zemanová

Strana 11 z 13

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

Inkluze je proces hledání

Inkluze je pro mě nikdy nekončící proces hledání, ve kterém je odlišnost něco naprosto samozřejmého.

Ing. Michal Slavík, Ph.D.

Školy neposkytují jen vzdělávání

„Školy neposkytují jen vzdělávání, ale jsou institucemi výchovně vzdělávacími. Zdůrazňuji „výchovně“. Proto výchova ke zdravé nexenofobní společnosti, jejíž mikrosociálním obrazem jsou právě školy, mi přijde v této chvíli jako nejzásadnější pozitivum inkluze. Tím dalším je legislativní ukotvení práva na finanční prostředky umožňující relevantní společné vzdělávání.“

Mgr. Roman Stružinský, ředitel speciální ZŠ

Mateřská škola

Pokud škola důvěřuje myšlence společného vzdělávání a pedagogy ředitel podporuje je hledání podpory pro žáky i učitele v takové atmosféře snazší. .

Jana Krátká, učitelka v MŠ